ALBANIA

(Prefijo 355)

Gjirokaster- 6001

Bijat e Krishtit Mbret

Rruga Xhorxh Sorros

Lagjia 18 Shtatori

Tlf. 8426/ 3757

Tlf. e Fax 8426/ 3759

E-mail: